Korzyścią dla Klienta jest:

  • szybkie otrzymanie dodatkowych pieniedzy,
  • możliwosć przeznaczenia pieniedzy na dowolny cel,
  • uniknięcie długiego i kosztownego procesu sądowego z ubezpieczycielem,
  • oszczędność czasu i uniknięcie formalności,
  • możliwość sprzedaży pojazdu i przeniesienia prawa do odszkodowania na inne osoby.

Gdy Ty, lub osoby Ci towarzyszące, w trakcie zdarzenia poniosły uszczerbek na zdrowiu – przysługuje Wam również odszkodowanie niezaleznie od odszkodowania za naprawę samochodu i za auto zastępcze.

Jeżeli nawet zleciłeś już naprawę, lub szkoda została zaliczona jako całkowita,  zadzwoń do nas: 600 151 113, lub 16 671 33 13 – mamy do pomocy biegłych rzeczoznawców  samochodówych, którzy w sposób obiektywny wycenią Twoją szkodę, a prawnicy w Twoim imieniu- wyegzekwują należną Ci kwotę odszkodowania.

Istnieje również możliwość przy szkodach z oc dla aut powyżej 2002 roku wykup wierzytelności przez naszą firmę, ale tylko dla szkody częściowej gdy pojazd nadaje się do naprawy i suma kosztów naprawy wg kosztorysu sporządzonego przez  ubezpieczyciela nie przekracza wartości pojazdu przed wypadkiem (kolizją).